ปลวกจะหายไปจากบ้านเราไหม ถ้าเรากำจัดราชินีปลวกได้

ปลวก เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เป็นภัยอันตรายสำหรับเจ้าของบ้านหลายคน เพราะปลวกเหล่านี้กินไม้เป็นอาหาร ซึ่งบ้านหรือ เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของทุกคนก็ต้องมีส่วนที่เป็นไม้อยู่บ้าง และถ้าเราไม่กำจัดปลวกจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แน่นอนว่าบ้านเกิดความเสียหาย และต้องซ่อมแซมโดยใช่เหตุ แล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงบ้าง หลายๆ คนก็คงมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปลวก จนน่าจะไปสะดุดกับคำว่า ราชีนีปลวก ถ้าเข้าใจง่ายๆ ก็คงคิดว่ามันคือหัวหน้าใหญ่ของเหล่าปลวก แล้วถ้าเรากำจัดราชินีปลวกได้ ปลวกจะหายไปจากบ้านเราไหม บทความนี้มีคำตอบ 

แต่ก่อนที่จะไปดูว่าการกำจัดราชินีจะเป็นผลไหม เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนชั้นของปลวกกันก่อนว่ามีวัฏจักรอย่างไรบ้าง

วรรณะกรรมกร

หรือที่เรียกว่า “ปลวกงาน” ปลวกเหล่านี้มีหน้าที่สร้างและดูแลรักษารัง หาอาหาร และให้อาหารปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง รวมถึงราชินีและทหารด้วย ปลวกงานจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและตัวซีด โดยทั่วไปแล้วจะตาบอด เดินทางโดยอาศัยฟีโรโมนและสัญญาณสัมผัสเพื่อนำทางไปบริเวณรอบๆ

วรรณะทหาร 

ปลวกทหารมีหน้าที่คอยปกป้องเขตแดนของรัง พวกมันมีขากรรไกรล่างที่ใหญ่และทรงพลัง ซึ่งสามารถใช้เพื่อขับไล่ผู้ล่าหรือภัยคุกคามอื่นๆ บทบาทหลักของพวกมันคือการปกป้อง และพวกมันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้

วรรณะสืบพันธุ์

ปลวกราชินีและปลวกราชาเป็นแกนหลักของวรรณะการสืบพันธุ์ ราชินีปลวกเปรียบได้เหมือนกับ “แม่” ของรังปลวก รับหน้าที่เป็นผู้วางไข่ เพื่อเพิ่มประชากรปลวกภายในรัง และหน้าที่หลักของปลวกราชาคือการผสมพันธุ์กับราชินีและช่วยในกระบวนการสืบพันธุ์

ความสำคัญของราชีนีปลวก

ราชินีปลวกถือเป็นสมาชิกที่สำคัญที่สุดของอาณานิคม มีความสามารถในการวางไข่นับพันใบในแต่ละวัน ทำให้ประชากรปลวกเติบโตและอยู่รอดได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องท้องที่ยาวของราชินีได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการผลิตไข่จำนวนมาก ทำให้ความสามารถในการสืบพันธุ์นี้ต้องแลกมาด้วยข้อจำกัดทางกายภาพของราชินี ที่ไม่สะมารถเคลื่อนตัวได้สะดวก และต้องพึ่งพาปลวกงานเพื่อดูแลให้อาหารและความคล่องตัวในการเคลื่อนที่

การกำจัดราชินีปลวกช่วยกำจัดปลวกได้จริงไหม

ความเป็นไปได้ในการกำจัดปลวกโดยการกำจัดราชินีปลวกนั้น เป็นการทำลายวงจรการสืบพันธุ์ของปลวกเท่านั้น  การกำจัดปลวกราชินีอาจทำได้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อกำจัดราชินีปลวกไปได้ ก็จะมีการแต่งตั้งราชินีตนใหม่ขึ้นมา หรือจะกำำจัดราชาปลวกไปได้ ก็จะมีการแต่งตั้งราชาตัวใหม่ขึ้นมาอีก

แนวคิดในการกำจัดปลวกโดยมุ่งเป้าไปที่ราชินีปลวก จะต้องได้รับการคิดอย่างรอบคอบโดยเทียบกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากแนวทางดังกล่าว ซึงเมืิ่อราชินีตายก็จะมีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดจึงควรใช้วิธีการกำจัดปลวกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธิ์ที่ดีกว่า และไล่ปลวกได้เห็นผลชัดเจนที่สุด ด้วยบริการกำจัดปลวกของ Bug Expert จะช่วยให้คุณหมดความกังวลกับปลวกที่เข้ามาอยู่ภายในบ้าน และกำจัดปลวกออกไปได้อย่างไม่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา