กำจัดปลวกขึ้นบ้าน ให้หายกริบแบบ 100% 

ปลวกเป็นแมลงที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์มานานเป็นพันปี และเคยเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การมีปลวกเข้ามาในบ้านไม่เพียงแค่ทำบ้านเสียหายได้ แต่ยังสามารถเป็นสถานที่อาศัยของเชื้อโรคได้อีกด้วย แถมบางครั้งเก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้ ไม่ได้เปิดนาน เปิดมาอีกทีเสื้อ้าก็กลายเป็นรังปลวกไปแล้ว

ป้องกันไม่ให้ปลวกเข้าบ้าน

การกำจัดปลวกไม่ให้กลับมาขึ้นบ้าน ให้หายกริบแบบ 100%   นอกจากจะช่วยให้บ้านมีความสะอาดไม่มีเศษฝุ่นเศษไม้และปลอดภัยจากเชื้อโรคแฝง ยังช่วยให้ไม่ต้องเอาเงินเก็บมาซ่อมแซมบ้านเนื่องจากโดนปลวกกัดแทะจันพัง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อีกด้วย โดยเริ่มจาก

1.กำจัดเส้นทางหากินของปลวก

เริ่มจากมองหารอยแยกแตกตามพนังบ้าน หน้าต่างหรือจุดต่างๆ ที่มีรอยแยก พยายามโป้วหรืออุดรูให้หมด เพราะร่องรอยเหล่านี้ คือเส้นทางในการหากินของปลวก

2.ตัดเสบียงอาหารของปลวก

มองหาสิ่งกองไม้ เศษใบ กล่องลังที่เก็บสะสมอยู่ในบ้านหรือรอบ ๆ บ้านออกให้หมด หรืออาจเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุอื่นแทน สำหรับบ้านใครที่เป็นไม้อาจเรียกใช่บริการเคลือบผิวหน้าไม้ป้องกันปลวกได้

วิธีแก้ปัญหาปลวกที่เป็นที่นิยมคือการใช้สารเคมีฆ่าปลวก ซึ่งสารเคมีนี้จะถูกฉีดพ่นลงไปในร่องรอยที่ปลวกเคยผ่านไป และจะฆ่าปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีวิธีง่ายๆ คือการมั่นทำความสะอาดในบ้าน เช่น การทำความสะอาดบ่อยๆ และการกำจัดเศษอาหาร เพื่อไม่ให้ปลวกมาอาศัยอยู่ในบ้าน หลังจากนี้แนะนำให้มีการตรวจสอบบ้านเป็นประจำ  

หากพบว่ามีปลวกเข้าบ้าน ควรตรวจสอบบ้านเพื่อหาตำแหน่งที่มีการเจริญเติบโตของปลวก และกำจัดตัวอ่อนของปลวกที่เป็นตัวเริ่มต้นของปัญหาในบ้าน หากเราไม่เคยกำจัดปลวกมาก่อนเลย ไม่เคยใช้สารเคมีฆ่าปลวก แนะนำควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกเพื่อความปลอดภัยของบ้านและผู้อยู่อาศัย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา