ปลวกเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติและมีรูปร่างคล้ายกับแมลงสาบ พวกปลวกมีการทำลายสิ่งก่อสร้างและไม้ โดยการกัดเจาะและย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ เช่น ไม้ที่เน่าเสื่อมหรือใบไม้ที่ร่วงลงดิน ปลวกมีพฤติกรรมทางสังคมและสามารถสร้างรังในดิน ทำให้มีปัญหาเมื่อพบปลวกในบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง จนทำลายทั้งทรัพย์สิน เสื้อผ้า หรือข้าวของเครื่องใช้ได้นั่นเอง

4 วิธีจัดการปลวกบุกบ้านแบบถาวร

1. วางเหยื่อล่อกำจัดปลวก

การวางเหยื่อล่อเป็นวิธีกำจัดปลวกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มักถูกนำมาใช้ในการควบคุมปลวกในบริเวณที่มีปัญหา วิธีนี้มักจะใช้สำหรับการควบคุมปลวกที่ไม่ใช่ปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่อยู่อาศัย วางเหยื่อล่อในบริเวณที่มีปลวกอยู่โดยประมาณ และตรวจสอบเหยื่อล่ออย่างสม่ำเสมอว่ามีปลวกมากินหรือไม่

2. วางท่อกำจัดปลวก

ารวางท่อกำจัดปลวกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปลวกที่อาศัยอยู่ในโครงสร้างอาคาร แต่การใช้งานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและระวังไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ท่อที่มีสารเคมีกำจัดปลวกเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการเลือกที่ที่มีปลวกระบาดแล้วเริ่มการติดตั้งท่อ แล้วใส่สารเคมี รอดูผลลัพธ์ได้เลย

3. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก

การฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกเป็นวิธีที่นิยมมาก น้ำยาที่ใช้ส่วนใหญ่มีสารเคมีที่มีพิษต่อปลวก และบริเวณที่ฉีดพ่นจะต้องแน่ใจว่าเป็นบริเวณที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์เลี้ยง และต้องใส่ชุดป้องกันตัวไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังเด็ดขาด เมื่อทำการฉีดพ่นน้ำยา ให้ฉีดบริเวณที่ที่มีปลวกอยู่โดยตรง รวมถึงทิศทางที่ปวกเดินด้วย เช่น รอยแตกผนัง พื้น มุมมืด จากนั้นรอน้ำยาที่พ่นแห้ง และรอดูผลลัพธ์

4. เจาะรูอัดน้ำยากำจัดปลวก

 วิธีการนี้อาจจะใช้สารเคมีหรือน้ำยากำจัดปลวกที่มีการอัดน้ำเข้าไปในรูที่ทำการเจาะไว้ เพื่อกำจัดปลวกอย่างอย่างถาวร โดยการเลือกบริเวณที่มีปลวกระบาด และเจาะรูลงไปให้ลึกตามความเหมาะสม แต่ควรดูด้วยว่าบริเวณนั้นมีท่อน้ำหรือไม่ เพื่อกันปัญหาเจาะโดนท่อน้ำประปาได้ เมื่อเจาะเรียบร้อย ทำการฉีดน้ำยาอัดเขาไปในรูที่เจาะ เพื่อเป็นการกระจายตัวน้ำยาในบริเวณที่ปลวกอยู่ และรอดูผลลัพธ์

อย่างไรก็ตาม การกำจัดปลวกด้วยวิธีดังนี้ ควรใช้งานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มั่นใจในการดำเนินการเอง ควรติดต่อบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวกโดยเฉพาะ เพื่อรับคำแนะนำและบริการเพิ่มเติมในการควบคุมปลวก อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ติดต่อเรา