ปลวกเป็นแมลงในวงศ์ Isoptera เป็นแมลงสังคม อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ พวกมันมีความสามารถในการกัดแทะไม้และวัสดุอื่น ๆ ที่ทำมาจากไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกิดการชำรุดเสียหายได้ โดยปลวกที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิดหลัก ได้แก่ 1.ปลวกใต้ดิน 2.ปลวกกองดิน 3. ปลวกกินไม้แห้ง

สายพันธุ์ปลวก มักพบบ่อยในประเทศไทย

ถูกแบ่งออกเป็น 6 สายพันธุ์ ต่อไปนี้

1.ปลวกสกุล Microcerotermes

2.ปลวกสกุล Coptotermes

3.ปลวกสกุล Macrotermes

4.ปลวกสกุล Odontotermes

5.ปลวกสกุล Cryptotermes

6.ปลวกสกุล Globitermes

ลักษณะการกัดแทะของปลวกแต่ละชนิด

ปลวกใต้ดินเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย พวกมันจะสร้างรังอยู่ใต้ดินและสร้างอุโมงค์เพื่อนำอาหารเข้ารัง ปลวกใต้ดินจะกัดแทะไม้จากภายใน ทำให้ไม้ผุพัง ปลวกกองดินจะสร้างรังอยู่ใต้ดินเช่นกัน แต่พวกมันจะสร้างกองดินเหนือรังเพื่อเก็บอาหาร ปลวกกองดินจะกัดแทะไม้จากภายนอก ทำให้ไม้มีรูพรุน ปลวกกินไม้แห้งจะอาศัยอยู่ในไม้แห้ง พวกมันจะกัดแทะไม้จนเป็นรูพรุน

ผลกระทบของปลวกต่ออาคารบ้านเรือน

ปลวกเป็นศัตรูตัวร้ายของอาคารบ้านเรือน เนื่องจากพวกมันสามารถกัดแทะไม้ได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน ปลวกสามารถกัดแทะไม้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกิดการชำรุดเสียหายได้ เช่น ไม้เฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงสร้างอาคาร ไม้พื้น ไม้หลังคา เป็นต้น ความเสียหายที่เกิดจากปลวกอาจทำให้อาคารบ้านเรือนทรุดโทรมจนต้องรื้อถอนใหม่

วิธีป้องกันและกำจัดปลวก

เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายอาคารบ้านเรือน ควรทำดังนี้

  • ปรับปรุงสภาพรอบบ้านให้สะอาด ปราศจากเศษไม้และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก
  • ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาหาอาหารในบ้าน
  • ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ หากพบร่องรอยของปลวก ควรรีบกำจัดทันที

วิธีกำจัดปลวกที่นิยมมีดังนี้

  • ใช้สารเคมีกำจัดปลวก
  • จ้างบริษัทกำจัดปลวก
  • ใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน เช่น ตะไคร้ ข่า สะระแหน่ เป็นต้น

สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาบริษัท กำจัดปลวก เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นึกถึงเรา  BUG EXPERT บริษัทกำจัดปลวก ปกป้องบ้านคุณจากปลวกตัวร้ายไปกับเรา บริษัทกำจัดปลวก BUG EXPRET กำจัดปลวกทั้งภายในและนอกบ้าน รับประกันการดูแลนานถึง 2 ปี กำจัดปลวกด้วยวิธีแบบมืออาชีพ มั่นใจ ปลอดภัยทั้งคน และสัตว์เลี้ยง ” เพราะเรื่องปลวก เราคือเบอร์ 1 “

ติดต่อเรา