อยากให้บ้านปลอดภัยจากปลวก ต้องกำจัดช่วงฤดูไหนถึงจะได้ผลดีที่สุด

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานมากแค่ไหน ปลวกก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยรบกวนบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราเสมอ ทั้งสร้างความเสียหายให้กับบ้านและอาคาร เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งที่เป็นไม้ภายในบ้านของเราทั้งหมด จนต้องซ่อมแซมข้าวของที่เสียหาย เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และถึงเราจะใช้สารเคมีหรือยากำจัดปลวก ถึงจะสามารถออกฤทธิ์ได้ตลอดทั้งปี แต่ประสิทธิภาพของยากำจัดปลวกก็อาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล แล้วถ้าอยากที่จะกำจัดปลวก ควรเริ่มทำในช่วงฤดูไหนดี บทความนี้มีคำตอบ

การกำจัดปลวกในช่วงฤดูร้อน

ในฤดูนี้จะเป็นช่วงที่ปลวกออกมาทำกิจกรรมนอกรังมากที่สุด ทำให้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดปลวก ในช่วงฤดูร้อน เพราะปลวกจะออกหากิน สืบพันธุ์ และหาแหล่งอาหารใหม่ ทำให้ตรวจเจอปลวกได้ง่ายขึ้น และการใช้ยากำจัดปลวกจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นและความชื้นสูงช่วยเอื้อต่อการแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ทำให้เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำจัดปลวกในช่วงฤดูหนาว

ฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูที่เหมาะสมในการกำจัดปลวก เพราะปลวกจะเคลื่อนไหวน้อยลง และรังของปลวกจะเติบโตช้าลงหรืออยู่เฉยๆ จากการจำศีล ทำให้ตรวจพบปลวกได้ยาก และการกำจัดปลวกก็มีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

การกำจัดปลวกในช่วงฤดูฝน

ฤดูฝนซึ่งมักเกิดในฤดูร้อนอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกำจัดปลวก ระดับความชื้นและความชื้นสูงช่วยให้ตรวจจับกิจกรรมของปลวกได้ง่ายขึ้นเนื่องจากพวกมันถูกดึงดูดความชื้น ในช่วงฤดูนี้ ปลวกมักจะเข้ามาใกล้พื้นผิวมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทายา อย่างไรก็ตาม ฝนตกหนักอาจทำให้ทาทรีทเมนต์ได้ยาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกอาจถูกฝนชำชะล้างออกไปหรือคุณภาพเจือจางลงได้

สรุปว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดปลวก เนื่องจากปลวกจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงเวลานี้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจพบปลวก และการกำจัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน แม้ว่าฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดปลวกเหมือนกับฤดูร้อน แต่การที่ฝนตกหนักอาจทำให้การกำจัดปลวกได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ส่วนฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูที่เหมาะสมในการกำจัดปลวก เนื่องจากกิจกรรมของปลวกมักจะหยุดลงในช่วงเวลานี้ ทำให้ยากต่อการตรวจหาและกำจัดปลวก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา