บริษัทกำจัดปลวก

ระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ นั้นเป็นการคิดค้นที่ชาญฉลาด และสามารถป้องกันบ้านของคุณจากปลวกได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเป็นวิธีที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งตัวคุณและทุกคนในบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยง

บริการรับกำจัดปลวกของทางเรามี 2 แบบคือ ใช้กล่อง AG และสถานี GUARDIAN 

  • กล่อง AG ใช้งานด้วยการเติมเหยื่อไว้ในกล่อง เพื่อให้ปลวกนำอาหารกลับไปยังรัง จนกว่าปลวกจะหยุดกินจึงจะทำการถอดกล่องออก
  • สถานี GUARDIAN จะนำไปไว้ในจุดที่ใกล้ๆ กับจุดที่ปลวกอยู่ โดยวางให้ห่างจากตัวบ้านประมาณ 3 เมตร ทำการขุดหลุมเพื่อวางสถานีไว้สำหรับใส่เหยื่อที่มีพิษต่อแมลง ให้ปลวกมานำเหยื่อที่มีพิษนี้กลับไปยังรัง

ทางเราจะใช้เครื่องคอริ่งฟันเพชรเจาะแบบไม่แตกร้าว ในการเจาะพื้นปูนและทำแบบเดียวกันกับสถานี GUARDIAN

บริการรับกำจัดปลวกของทางเรามี 2 แบบคือ ใช้กล่อง AG และสถานี GUARDIAN 

  • กล่อง AG ใช้งานด้วยการเติมเหยื่อไว้ในกล่อง เพื่อให้ปลวกนำอาหารกลับไปยังรัง จนกว่าปลวกจะหยุดกินจึงจะทำการถอดกล่องออก
  • สถานี GUARDIAN จะนำไปไว้ในจุดที่ใกล้ๆ กับจุดที่ปลวกอยู่ โดยวางให้ห่างจากตัวบ้านประมาณ 3 เมตร ทำการขุดหลุมเพื่อวางสถานีไว้สำหรับใส่เหยื่อที่มีพิษต่อแมลง ให้ปลวกมานำเหยื่อที่มีพิษนี้กลับไปยังรัง

ทางเราจะใช้เครื่องคอริ่งฟันเพชรเจาะแบบไม่แตกร้าว ในการเจาะพื้นปูนและทำแบบเดียวกันกับสถานี GUARDIAN

กำจัดปลวกด้วยเหยื่อ

ภาพตัวอย่างบริการรับกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ

ขั้นตอนการรับบริการ รับกำจัดปลวก

สอบถามบริการ

โทรติดต่อสอบถามบริการ

ลงพื้นที่

ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมิน

วางแผนงาน

วางแผนการกำจัดปลวก

ปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงาน

ดูแลต่อเนื่อง 2 ปี

ดูแลตลอดอายุสัญญา

รับกำจัดปลวกด้วยสารเคมี

เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ติดตั้งไว้ ทั้งนี้การติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริการรับกำจัดปลวกด้วยสารเคมีของทางเรามี 3 แบบคือ การอัดน้ำยา, การฉีดน้ำยา และการพ่นน้ำยา

  • การอัดน้ำยา มีหลากหลายวิธี ทั้งการอัดน้ำยาเข้าท่อ เพื่อให้น้ำยาแพร่กระจายไปตามแนวของท่อ และอัดน้ำยาลงดินที่สามารถทำได้ระหว่างก่อสร้างบ้าน
  • การฉีดน้ำยา จะทำก็ต่อเมื่อมีจุดที่ไม่สามารถพ่นน้ำยาเข้าไปได้
  • การพ่นน้ำยา เป็นการพ่นน้ำยาให้กระจายไปทั่วบริเวณที่คิดว่าปลวกอาจเข้ามาสร้างความเสียหายในบ้าน
ขุดรูวางระบบกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ
รับวางระบบท่อป้องกันปลวก​

รับวางระบบท่อป้องกันปลวก

ทางบริษัทได้ให้บริการรับวางระบบท่อกำจัดปลวกสำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะมีขั้นตอนการติดตั้งระบบท่อ ภายในเพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการอัดน้ำยาเคมีลงไปไว้ที่ ใต้พื้นอาคาร เพื่อกำจัดปลวกและป้องกันการลุกลามในขณะก่อสร้างอาคาร ในส่วนของบริการรับวางระบบท่อป้องกันปลวก ที่หน้างานควรจะมีพื้นที่โครงสร้างของคานคอดินเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทีมช่างได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ ต่อท่อแรงดันสูงสำหรับการอัดน้ำยากำจัดปลวก โดยต้องทำงานร่วมกับการดูแปลนคานคอดิน

ภาพตัวอย่างบริการรับวางท่อป้องกันปลวก

ขั้นตอนการรับบริการ รับกำจัดปลวก

1. ติดต่อสอบถามบริการ

2. ลงสำรวจพื้นที่งาน

3. วางแผนงาน

4. ปฏิบัติงาน
กำจัดปลวก

5. ดูแลตลอด

อายุสัญญา

ติดต่อเรา